GIỚI THIỆU SÁCH "20 NĂM - BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ"

Bảo tàng Quảng Trị là cơ quan hành chính sự nghiệp, thuộc loại hình sở hữu nhà nước; một thiết chế văn hoá thực hiện chức năng nghiên cứu, giáo dục,...

BÙI DỤC TÀI - NGƯỜI ĐẦU TIÊN CÓ CÔNG MỞ ĐƯỜNG HỌC VẤN, KHOA BẢNG VÙNG CHÂU THUẬN

Bùi Dục Tài (1477- 1518) hiệu là Minh Triết tiên sinh, sinh năm Đinh Dậu (1477), con ông Bùi Sỹ Phường, cháu đời thứ 5 của ngài thủy tổ Bùi Trành 2. Ông là một người...

TRẦN HỮU DỰC - NGƯỜI THÀNH LẬP TỔ CHỨC ÁI HỮU DÂN ĐOÀN Ở QUẢNG TRỊ

Trần Hữu Dực, quê ở làng Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Là con trai trưởng trong gia đình có 7 anh chị em, ông sinh vào ngày 5 tháng 12 năm...

BẾP LỬA NHÀ SÀN - NÉT SINH HOẠT VĂN HÓA ĐỘC ĐÁO TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI BRU - VÂN KIỀU VÀ TÀ ÔI Ở QUẢNG TRỊ

Hai tộc người Bru- Vân Kiều và Tà Ôi là những cư dân bản địa cư trú lâu đời trên dãy Trường Sơn thuộc vùng đất miền tây các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị...