Sách VĂN HÓA CHĂMPA DI TÍCH VÀ HUYỀN THOẠI (TỈNH QUẢNG TRỊ) Tác giả LÊ ĐỨC THỌ

GIỚI THIỆU SÁCH Trong kho tàng di sản văn hóa truyền thống đa dạng và phong phú của đất nước ta được 54 tộc người trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam...

BÙI DỤC TÀI - NGƯỜI ĐẦU TIÊN CÓ CÔNG MỞ ĐƯỜNG HỌC VẤN, KHOA BẢNG VÙNG CHÂU THUẬN

Bùi Dục Tài (1477- 1518) hiệu là Minh Triết tiên sinh, sinh năm Đinh Dậu (1477), con ông Bùi Sỹ Phường, cháu đời thứ 5 của ngài thủy tổ Bùi Trành 2. Ông là một người...

TRẦN HỮU DỰC - NGƯỜI THÀNH LẬP TỔ CHỨC ÁI HỮU DÂN ĐOÀN Ở QUẢNG TRỊ

Trần Hữu Dực, quê ở làng Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Là con trai trưởng trong gia đình có 7 anh chị em, ông sinh vào ngày 5 tháng 12 năm...

BẾP LỬA NHÀ SÀN - NÉT SINH HOẠT VĂN HÓA ĐỘC ĐÁO TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI BRU - VÂN KIỀU VÀ TÀ ÔI Ở QUẢNG TRỊ

Hai tộc người Bru- Vân Kiều và Tà Ôi là những cư dân bản địa cư trú lâu đời trên dãy Trường Sơn thuộc vùng đất miền tây các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị...