GIỚI THIỆU SÁCH "20 NĂM - BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ"

Bảo tàng Quảng Trị là cơ quan hành chính sự nghiệp, thuộc loại hình sở hữu nhà nước; một thiết chế văn hoá thực hiện chức năng nghiên cứu, giáo dục,...

VỀ NHỮNG GIẾNG CỔ Ở CÙ LAO BẮC PHƯỚC (XÃ TRIỆU PHƯỚC, HUYỆN TRIỆU PHONG)

1. Đôi nét về lịch sử cù lao Bắc Phước Sông Thạch Hãn trước khi hòa mình vào biển đông qua Cửa Việt đã chia đôi dòng và bồi đắp chút phù sa...

NHÀ Ở DÂN GIAN CỔ TRUYỀN QUẢNG TRỊ (DẪN LIỆU TỪ VÙNG ĐÔNG HÀ)

Vùng đất Quảng Trị là địa bàn cư trú của một bộ phận cư dân Việt từ phía Bắc vào định cư và lập nghiệp từ sau thế kỷ XIV. Nhà ở của người dân Quảng Trị mang những nét chung...

CHI BỘ TÂN TƯỜNG - MỘT TRONG BA CHI BỘ RA ĐỜI ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ

Di tích Nhà Tằm nằm trên tuyến đường Quốc lộ 9 thuộc địa phận thôn Tân Tường, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Trong thời kỳ chuẩn bị thành lập Đảng, nhà Tằm là địa điểm...