GIỚI THIỆU SÁCH "20 NĂM - BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ"

Bảo tàng Quảng Trị là cơ quan hành chính sự nghiệp, thuộc loại hình sở hữu nhà nước; một thiết chế văn hoá thực hiện chức năng nghiên cứu, giáo dục,...

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LÀNG XÃ CỦA NGƯỜI VIỆT TRÊN VÙNG ĐẤT QUẢNG TRỊ TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ

Đặt vấn đề Trong diễn trình phát triển của lịch sử xã hội thì mỗi vùng đất, mỗi địa dư đều có một quá trình hình thành, tồn tại và phát triển. Dải đất dặm...

TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH Ở QUẢNG TRỊ THỜI NGUYỄN

Xây dựng bộ máy chính quyền để quản lý đất nước luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia. Các triều đại phong kiến Việt Nam cũng không nằm ngoại lệ. Triều Nguyễn, ngay từ khi...

TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN CỦA NGƯỜI BRU - VÂN KIỀU VÀ PA CÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ - NHỮNG TÁC ĐỘNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI

Cũng giống như hầu hết các tộc người cư trú trên dãy Trường Sơn - Tây Nguyên, từ xa xưa cho đến ngày nay người Bru - Vân kiều và Pa Cô sinh tồn chủ yếu dựa vào 3 điểm tựa...