GIỚI THIỆU SÁCH "20 NĂM - BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ"

Bảo tàng Quảng Trị là cơ quan hành chính sự nghiệp, thuộc loại hình sở hữu nhà nước; một thiết chế văn hoá thực hiện chức năng nghiên cứu, giáo dục,...

VAI TRÒ CỦA HƯƠNG ƯỚC TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ LÀNG NHĨ THƯỢNG

1. Sơ lược về sự hình thành hương ước làng Nhĩ Thượng Hương ước là một bản quy ước thành văn có giá trị về mặt văn hóa, truyền thống, gắn liền với lịch sử, trải qua bao biến cố, thăng trầm...

CHỢ QUẢNG TRỊ TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ - VĂN HÓA

Chợ là trung tâm buôn bán, trao đổi hàng hóa của địa phương, có khi là trung tâm thương mại của một vùng rộng lớn. Hàng hóa trao đổi ở chợ rất đa dạng và phong...

THIẾT CHẾ VĂN HÓA CỔ TRUYỀN LÀNG LAN ĐÌNH

Khi nhắc đến các thiết chế văn hóa của làng/xã chắc hẳn chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những hình ảnh rất quen thuộc, gần gũi và thân thương làm nên biểu tượng của một làng...