GIỚI THIỆU SÁCH "20 NĂM - BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ"

Bảo tàng Quảng Trị là cơ quan hành chính sự nghiệp, thuộc loại hình sở hữu nhà nước; một thiết chế văn hoá thực hiện chức năng nghiên cứu, giáo dục,...

GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC CỦA DI TÍCH QUỐC GIA “CÁC ĐỊA ĐIỂM LIÊN QUAN ĐẾN DINH CHÚA NGUYỄN (1558 - 1626)”

Năm 1558, sau khi đặt chân đến vùng đất huyện Vũ Xương, Phủ Triệu Phong, xứ Thuận Hóa, Nguyễn Hoàng đã chọn bãi cát Sa Khư/Sa Khưu thuộc làng Ái Tử làm điểm cắm chốt ban đầu,...

PHÁC THẢO Ý TƯỞNG QUY HOẠCH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI TÍCH DINH CHÚA NGUYỄN VÀO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

1. Mục tiêu, quan điểm và phân vùng quy hoạch Hiện nay, các dấu tích mang dấu ấn lịch sử thời chúa Nguyễn (1558 - 1626) trên đất Triệu Phong (thuộc thị trấn Ái Tử, xã Triệu...

MAI XÁ - VÙNG ĐẤT CÓ TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC

Mai Xá - một trong 65 làng cổ nằm ở đoạn hợp lưu giữa 2 con sông Cánh Hòm và Thạch Hãn, thuộc xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Mai Xá là làng quê đã...