TRANG SỨC TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI BRU - VÂN KIỀU VÀ TÀ ÔI Ở QUẢNG TRỊ

Bru - Vân Kiều và Tà Ôi là hai trong 54 thành phần dân tộc Việt Nam hiện đang sinh sống trên dãy Trường Sơn, địa bàn phân bố chủ yếu là ở phía tây tỉnh Quảng...

Tết Đoan Ngọ qua tài liệu mộc bản triều Nguyễn

Tồn tại từ lâu trong văn hóa dân gian của một số nước Á Đông, Tết Đoan Ngọ (Tết Đoan Dương) diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm, cũng là một trong những...