Cơ cấu tổ chức
BAN QUẢN LÝ DI TÍCH KHU LƯU NIỆM TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN

Cập nhật ngày: 11/24/2023 3:33:37 PM

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH KHU LƯU NIỆM TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN

Ban quản lý di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn là một cơ sở thành viên thuộc Trung tâm quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị. Có chức năng quản lý, đón tiếp và hướng dẫn khách đến tham quan, tìm hiểu về thân thế cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với quê hương đất nước.

1. Cơ cấu tổ chức

     - Trưởng ban

     - Bộ phận Thuyết minh hướng dẫn

     - Bộ phận bảo vệ.

2. Thời gian mở cửa và giá vé tham quan

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn miễn phí đón tiếp khách tham di tích.

3. Địa chỉ liên hệ

     Ban quản lý di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn - thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

     - Số điện thoại: 023.3861086

     -Trưởng ban: Ông Phan Thanh Nhật.       

      Số điện thoại: 0914214816

XEM THÊM VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC