Cơ cấu tổ chức - Thời gian hoạt động
BAN QUẢN LÝ NHÀ TRƯNG BÀY BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ

Cập nhật ngày: 10/13/2021 2:41:07 PM

BAN QUẢN LÝ NHÀ TRƯNG BÀY BẢO TÀNG

Ban Quản lý nhà trưng bày Bảo tàng là một cơ sở thành viên thuộc Trung tâm quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị. Có chức năng quản lý, đón tiếp và hướng dẫn cho mọi đối tượng khách khi đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu tại Bảo tàng Quảng Trị.

1. Cơ cấu tổ chức

     - Trưởng ban

     - Bộ phận Thuyết minh hướng dẫn

     - Bộ phận bảo vệ.

2. Thời gian mở cửa và giá vé tham quan

Nhà trưng bày Bảo tàng Quảng Trị  miễn phí đón tiếp khách tham, mở của tất cả các ngày trong tuần.

3. Địa chỉ liên hệ

    Nhà trưng bày Bảo tàng hiện tọa lạc ở số 08 đường Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.   

    - Số điện thoại: 053.3556135

     -Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Lệ Hiền.       

     - Số điện thoại: 0914460667

XEM THÊM VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC - THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG