NHÀ TRƯNG BÀY BẢO TÀNG TỈNH
VỀ BỨC THƯ CỦA LIỆT SỸ HỒ KÃ TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ

Trong cuộc trường chinh chống Mỹ cứu nước của dân tộc đã có biết bao lớp người vĩnh viễn ra đi không ngày trở lại. Máu xương, hồn phách của họ đã hòa chung vào lòng đất mẹ để

...
XE ZIN 3 CẦU “HUYỀN THOẠI TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN”

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975 là một chiến thắng vĩ đại, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến

...
VỀ NHỮNG CHIẾC GÙI 3 NGĂN (TÌ LẸT) CỦA DÂN TỘC TÀ ÔI TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ

Người Tà ôi sinh sống lâu đời ở Trường Sơn, là tộc người có số lượng không lớn so với các dân tộc khác trên dãy Trường Sơn. Người Tà Ôi sống chủ yếu ở huyện A Lưới,

...
VỀ NHÓM HIỆN VẬT ĐO LƯỜNG LÚA GẠO TRƯNG BÀY TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ

Đơn vị đo lường là vấn đề thiết yếu trong nhiều lĩnh vực của một vùng, một quốc gia nói chung và cuộc sống mỗi người nói riêng. Đơn vị đo lường có vai trò quan trọng chẳng những trong

VỀ BỨC THƯ CỦA LIỆT SĨ HỒ KÃ TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ

Trong cuộc trường chinh chống Mỹ cứu nước của dân tộc đã có biết bao lớp người vĩnh viễn ra đi không ngày trở lại. Máu xương, hồn phách của họ đã hòa chung vào lòng đất mẹ để