QUẢNG TRỊ THỜI TIỀN SỬ
...
TỪ NHỮNG LOẠI HÓA TỆ CỔ SƠ TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ TÌM VỀ QUAN HỆ GIAO THƯƠNG CỦA NGƯỜI XƯA

Vật đổi vật, hóa tệ, tín tệ, tiền tệ… là một hình thái cơ bản thể hiện sự thống nhất giữa con người với nhau trong quá trình giao thương, trao đổi, mua bán. Trong thời kỳ đầu của chế độ

...
CỤM VÒ BÁN SỨ THỜI ĐƯỜNG LÀNG DƯƠNG LỆ

Cụm vò bán sứ thời Đường gồm 7 chiếc được phát hiện tại làng Dương Lệ, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tháng 7 năm 1993 đưa về Bảo tàng Quảng Trị lưu giữ và phát huy

...
BÒ THẦN NANDIN QUẢNG ĐIỀN

Bò thần Nandin Quảng Điền (Ảnh Yến Thọ) Bò Nandin được một nhóm người địa phương phát hiện trong khi đào đất tại địa điểm Cồn dưới - nguyên là một di tích tháp Chăm đã

...
BÒ THẦN NADIN KIM ĐÂU

Bò thần Nandin Kim Đâu được phát hiện tại tháp Chăm Kim Đâu (xã Cam An, huyện Cam Lộ) vào năm 1986. Đến tháng 11 năm 1996, nhân dân làng Kim Đâu chuyển giao cho Bảo

...
TƯỢNG ĐỒNG NGUYỄN Ư DĨ

Tượng đồng Nguyễn Ư Dĩ Tượng đồng Nguyễn Ư Dĩ nguyên được thờ tại chùa Liễu Bông (Ba) nằm trong khu vực Dinh Cát. Năm 1994, tượng được đưa về thờ tại miếu thuộc khu vực đình làng Trà

...
BẢN KHOÁN ƯỚC LÀNG PHÚ KINH

Bản khoán ước làng Phú Kinh được nhân dân làng Phú Kinh, xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị lưu giữ tại miếu khai canh của làng. ​​ Bản Khoán ước

...
TRỐNG ĐỒNG AN KHÊ

Trống đồng An Khê được ông Phan Tấn Hoàng phát hiện tại quả đồi của nông trường cao su Cồn Tiên, làng An Khê, xã Do Sơn, huyện Do Linh trong lúc rà tìm phế liệu

...
TRỐNG ĐỒNG TRÀ LỘC

Trống đồng Trà Lộc (Ảnh Yến Thọ) Trống đồng Trà Lộc được ông Hoàng Công Sơn phát hiện tại rú Cát, thôn Trà Lộc, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng trong lúc