BQL DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC

BQL DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC

BQL di tích địa đạo Vịnh Mốc là một cơ sở thành viên thuộc Trung tâm quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị. Có chức năng quản lý, đón tiếp và hướng dẫn khách tham quan tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa của địa đạo Vịnh Mốc và Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh.

  1. Cơ cấu tổ chức gồm có:

TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Bộ phận Thuyết minh hướng dẫn

Bộ phận bán vé, dịch vụ

Bộ phận bảo vệ.

  1. Giá vé tham quan di tích:

Người lớn: 50.000đ/vé

Trẻ em: 20.000đ/vé

Áp dụng các chính sách miễn giảm theo quy định.

  1. Địa chỉ liên hệ

BQL Di tích địa đạo Vịnh Mốc – xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Số điện thoại: 02333.823238

Trưởng ban: Ông Phan Trường Định                                Sđt: 0975.473.563,0826.850.090

           Phó trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Khánh Chi                    Sđt: 0915282030