THÔNG TIN KHOA HỌC

Thông tin khoa học 

ĐỜI SỐNG KINH TẾ CỦA CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ Ở MIỀN TÂY QUẢNG TRỊ

Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới, tỉnh Quảng Trị đã gặt hái được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Trong những thành tựu ấy có vai trò và sự đóng góp to

MỘT SỐ NÉT ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN TRONG TỔ CHỨC LÀNG BẢN CỦA NGƯỜI BRU - VÂN KIỀU VÀ TÀ ÔI Ở QUẢNG TRỊ

Người Bru - Vân Kiều và Tà Ôi là hai tộc người thuộc bộ phận dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Trị. Họ cư trú rải rác trên dãy Trường Sơn từ miền tây Quảng Bình cho đến

SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ ÐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ QUÁ TRÌNH VIỆT HÓA VĂN HÓA CHAMPA TRÊN VÙNG ÐẤT THUẬN HÓA

Sự chuyển quyền sở hữu đất đai từ người Chăm sang người Việt trên vùng đất Thuận Hóa xảy ra 2 đợt vào các năm 1069 và 1306. Quá trình khai thác, nhập cư của các nhóm cư

KỸ THUẬT XÂY DỰNG GIẾNG CHĂM (DẪN LIỆU TỪ VÙNG QUẢNG TRỊ)

LỜI MỞ Trên vùng đất luôn khô rát, cháy bỏng bởi gió Lào mà người Quảng Trị từ xưa đến nay phải gánh chịu thì nhu cầu về nước luôn là nỗi khát vọng

TỪ MIẾU THỜ CHÚA TIÊN NGUYỄN HOÀNG ĐẾN CHÙA LONG PHƯỚC

Miếu thờ chúa Tiên Nguyễn Hoàng do nhân dân các phường An Định Nha, An Hướng và Phương Xuân lập để thờ phụng và ghi nhớ ân đức của người. Đến năm 1824, vua Minh Mạng không cho

MIẾU THỜ THẦN NGƯỜI VIỆT TRÊN VÙNG ĐẤT QUẢNG TRỊ - NHỮNG DI SẢN QUÝ GIÁ CẦN TRÂN TRỌNG GIỮ GÌN

Miếu thờ thần của người Việt trên vùng đất Quảng Trị là một dạng di sản văn hóa quý giá mà các lớp tiền nhân qua bao thế hệ đã trao truyền cho đến ngày nay, đây những

BẢO TỒN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA GẮN VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở QUẢNG TRỊ

Quảng Trị có hệ thống di tích lịch sử văn hóa rất phong phú, đa dạng và rải đều trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, trong đó, hệ thống di tích lịch sử

TỪ MỘT TẤM BIA ĐÁ - LẦN TÌM VỀ THÂN THẾ VÀ HÀNH TRẠNG CỦA MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ

Trong một chuyến công tác về cơ sở, chúng tôi có dịp được tiếp cận một ngôi mộ cổ ở xứ Cồn Tràm thuộc địa phận làng Hà Tây (xã Triệu An, huyện Triệu Phong). Trải qua thời gian,

ĐÔI NÉT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUÂN ĐỘI THỜI CÁC CHÚA NGUYỄN Ở QUẢNG TRỊ

Nguyễn Hoàng (1525 - 1613) là vị chúa đầu tiên của dòng họ Nguyễn xây dựng cơ nghiệp ở vùng đất mới Thuận - Quảng. Ông là người đặt nền móng cho sự hình thành và

VÀI NÉT VỀ NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI VIỆT QUẢNG TRỊ XƯA

Nền nông nghiệp ở nước ta nói chung luôn chịu sự chi phối của địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn nước và địa cư; nền nông nghiệp Quảng Trị vẫn nằm trong quy luật chung ấy. Hệ thống canh tác