Tin hoạt động
ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU DSVHPVT LỄ HỘI A RIÊU PING CỦA NGƯỜI TÀ ÔI TẠI QUẢNG TRỊ

Cập nhật ngày: 10/11/2021 3:27:36 PM

Thực hiện kế hoạch năm 2021, Phòng Nghiên cứu - Trưng bày và Tuyên truyền tiến hành điều tra nghiên cứu về lễ hội Ariêu Ping của người Tà Ôi/ Pa Cô ở địa bàn hai huyện Hướng Hóa và Đakrông nhằm chuẩn bị cho việc lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Ariêu Ping trình Bộ VH,TT&DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Ariêu Ping (2017) - thôn A Đăng - xã Tà Rụt - huyện Đakrông

Từ ngày 23 – 27-8-2021 thực hiện điều tra nghiên cứu tại địa bàn huyện Hướng Hóa gồm các xã: Lìa (gồm 2 xã A Túc và A Xing sáp nhập lại), A Dơi, Ba Tầng, đối với huyện Đakrông gồm các xã: Tà Rụt, A Ngo, A Bung, A Vao do tình hình dịch bệnh Covid 19 và thời tiết nên chưa thực hiện được.

Thông qua việc điều tra, khảo sát, nghiên cứu tổng thể về quá trình ra đời, tồn tại và lưu truyền qua nhiều thế hệ của lễ hội Ariêu Ping trong các làng/bản của người Tà Ôi trên địa bàn hai huyện Hướng Hóa và Đakrông nhằm hướng đến các mục đích sau:

1.1. Sưu tầm, lưu giữ cơ bản và có hệ thống về lễ hội Ariêu Ping làm cơ sở để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản trong đời sống cộng đồng người Tà Ôi, phục vụ cho hoạt động du lịch cộng đồng về sau.

1.2. Xác định rõ địa phương nơi di sản văn hoá phi vật thể đang tồn tại; xác định chủ thể văn hóa (tên thường gọi của cộng đồng và thông tin về những người đại diện cho cộng đồng, nhóm người đó); xác định khả năng duy trì, nguy cơ, nguyên nhân mai một của di sản văn hóa phi vật thể; xác định giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và vai trò của di sản văn hóa phi vật thể đối với đời sống cộng đồng hiện nay.

1.3. Sưu tầm tư liệu hồi cố, tư liệu thành văn; thu thập tư liệu thông qua việc quan sát lễ hội diễn ra tại các cộng đồng người Tà Ôi (mục đích, thành phần tham gia, không gian diễn xướng, sự tương đồng và khác biệt giữa các cộng đồng/nhóm...); lập thư mục tài liệu có liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Ariêu Ping(tài liệu xuất bản; tài liệu nghiên cứu được in trên các báo, tạp chí; tài liệu chép tay của các nghệ nhân; tư liệu khảo sát điền dã và tài liệu khác...).

Trao đổi thu thập thông tin từ các Già làng - Trưởng bản tại thôn Amrơ - xã Lìa - huyện Hướng Hóa 

Từ kết quả của đợt điều tra nghiên cứu lần này là cơ sở để triển khai những nội dung công việc tiếp theo của nhiệm vụ xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Ariêu Ping vào năm 2022 (bao gồm: tọa đàm khoa học, biên soạn nội dung lý lịch, lập các biểu mẫu thuộc hồ sơ, lập kế hoạch điền dã để thu thanh và ghi hình về lễ hội A riêu ping, thông qua Hội đồng Khoa học đơn vị, trình Sở VH, TT&DL...).

                                                                                                                                                                                             Nguyễn Thị Hà

XEM THÊM VỀ TIN HOẠT ĐỘNG
ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO TỈNH SÊ KÔNG, NƯỚC CHDCND LÀO THĂM DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC VIẾNG THĂM DI TÍCH LỊCH SỬ TỈNH QUẢNG TRỊ ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO TỈNH CHAMPASAK, NƯỚC CHDCND LÀO THĂM DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC HỌP BÀN PHƯƠNG ÁN TRÙNG TU TÔN TẠO DI TÍCH QUỐC GIA ĐÌNH LÀNG HÀ THƯỢNG HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ BÃO SỐ 5 CỦA BQL DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ NHẬN DIỆN CẤU TRÚC - KỸ THUẬT GIẾNG CỔ AN KHÊ (HẢI THÁI, GIO LINH) Báo cáo, Tờ trình, Kế hoạch về hồ sơ di tích giếng cổ vùng Quảng Trị LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ BẢO TÀNG TRONG THÁNG THANH NIÊN 2021 HOẠT ĐỘNG TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH NĂM 2020 BQL DI TÍCH QGĐB ĐÔI BỜ HIỀN LƯƠNG - BẾN HẢI HỔ TRỢ NHÂN DÂN KHÓ KHĂN DO LŨ LỤT KHÁNH THÀNH VÀ ĐÓN NHẬN BẰNG DI TÍCH CẤP TỈNH " KHU LƯU NIỆM THÀNH LẬP TRUNG ĐOÀN 6" Hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỷ tại Khu lưu niệm TBT Lê Duẩn. HOẠT ĐỘNG TRẠI HÈ “ VUI KHỎE AN TOÀN - HỌC NGÀN ĐIỀU HAY”