Tin hoạt động
HOẠT ĐỘNG TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH NĂM 2020

Cập nhật ngày: 3/17/2021 3:29:09 PM

1. Tu bổ, phục dựng và tôn tạo di tích Hệ thống công trình khai thác nước cổ Gio An

* Tu bổ, phục dựng và tôn tạo di tích Giếng Côi, Giếng Dưới

Giếng Côi và giếng Dưới là 2 di tích trong tổng số 14 di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia theo Quyết định số 08/2001/QĐ-VHTT ngày 13/3/2001. Trải qua thời gian lịch sử, giếng Côi và giếng Dưới bị hư hại, xuống cấp. Ngày 28/9/2020, UBND tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số 2808/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Chống xuống cấp, tu bổ di tích Giếng cổ Gio An.

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, công tác tu bổ di tích giếng Côi và giếng Dưới bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 12-2020.

Nội dung thực hiện tu bổ giếng Côi, gồm: tu bổ thành hai bên bể chứa với kết cấu xây đá chẻ bằng vữa xi măng, lòng bể làm sạch bùn và lắp đặt lại tấm sắt thân xe tăng làm bàn giặt như hiện trạng; phục dựng bể hứng với kết cấu xếp đá cuội tuyển lựa tại khu vực lân cận, kết hợp các kỹ thuật chèn vữa xi măng và đất sét để dẫn mạch nước, ngăn nước dâng lên trong bể chứa đảm bảo đủ lượng nước chảy ra theo máng đá; phục dựng 02 máng đá bazan tổ ong có dạng nửa hình trụ bổ dọc, dài 1,4m, đường kính lớn nhất 41cm thon dần từ đầu đến cuối; mặt trên có một đường rãnh sâu 5cm, rộng 10cm chạy dọc dài theo thân để dẫn nước; mương dẫn nước ra các ruộng rau được xếp lại bằng đá cuội tuyển lựa, cầu bắc qua mương bằng 03 khối đá chẻ KT 35x30cm dài 1,4m bổ sung thêm 01 khối đá để tăng bề rộng mặt cầu từ 1,05m lên 1,4m; tu bổ kết hợp tôn tại lại đường xuống giếng, đoạn đường lát đá cuội dài 27m được tu bổ bằng cách giữ nguyên những khối đá lớn hai bên đường, những khối bám chắc trong nền, bổ sung thêm đá cuội tuyển lựa kê chèn và xếp lại mặt đường dạng xếp bậc cấp, đoạn đường đất và lát đá chẻ dài 31,5m tiến hành tháo dỡ và lát lại mặt đường ở giữa bằng đá chẻ rộng 1,5m, hai bên xếp đá cuội rộng 0,5m. Ngoài ra, lắp đặt một bia di tích bằng đá khối có xẻ một mặt làm nhẵn kích thước cao khoảng 1,2m rộng khoảng 0,8m ghi tên giếng đặt ở đầu đường xuống giếng, lắp đặt biển chỉ đường từ tỉnh lộ 75T vào giếng.

Giếng Côi sau khi tu bổ (Ảnh: Quốc Phong)

 

Nội dung thực hiện tu bổ, tôn tạo giếng Dưới, gồm: tu bổ bể hứng, bể chứa và mái ta luy trên đầu giếng với kết cấu xây đá chẻ bằng vữa xi măng; phục dựng 02 máng đá bazan tổ ong có dạng nửa hình trụ bổ dọc, dài 1,2m, đường kính lớn nhất 36cm thon dần từ đầu đến cuối; mặt trên có một đường rãnh sâu 5cm, rộng 10cm chạy dọc dài theo thân để dẫn nước; tu bổ mương dẫn nước ra các ruộng rau dài 9m bằng cách xếp lại bằng đá cuội tuyển lựa; tu bổ kết hợp tôn tại lại đường xuống giếng, đoạn đường lát đá cuội dài 14m, rộng 3m được tu bổ bằng cách giữ nguyên hiện trạng có bổ sung thêm đá cuội kê chèn và xếp lại mặt đường dạng xếp bậc cấp, đoạn đường đất dài 8m lát mới đá cuội rộng 3m. Ngoài ra, lắp đặt một bia di tích bằng đá khối có xẻ một mặt làm nhẵn kích thước cao khoảng 1,2m rộng khoảng 0,8m ghi tên giếng đặt ở đầu đường xuống giếng, lắp đặt biển chỉ đường từ tỉnh lộ 75T vào giếng.

 

Một số kỹ thuật áp dụng trong tu bổ, phục dựng và tôn tạo giếng Côi, giếng Dưới, như: kỹ thuật xếp đá cuội giật cấp bờ giếng và mái ta luy, kỹ thuật chèn đất sét kết hợp chèn vữa xi măng để dâng nước trong bể hứng, kỹ thuật xếp đá cuội theo địa hình của lối đi tự nhiên, kỹ thuật xếp đá chẻ khan không trùng mạch và kỹ thuật chọn lựa đá mồ côi trong toàn vùng Gio An có đường kính 0,3 - 0,5m, có hai mặt tương đối phẳng.

* Tu bổ, tôn tạo giếng Búng

Giếng Búng nằm trong hệ thống công trình khai thác nước cổ ở Gio An. Để chuẩn bị cho công tác lập hồ sơ đề nghị xếp hạng Quốc gia đặc biệt, Giếng Búng được Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng đã đưa vào kế hoạch tu bổ và được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Tôn tạo, chống xuống cấp và sửa chữa nhỏ các di tích năm 2020 theo Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 26/6/2020. Công tác tu bổ Giếng Búng bắt đầu tháng 7 đến tháng 10-2020 hoàn thành.

Đường xuống Giếng Búng sau khi được tu bổ (Ảnh: Quốc Phong)

 

Giếng Búng thuộc loại hình 1 bể, được bảo tồn nguyên trạng thành giếng (bờ giếng), mái ta luy phía trên và sân giếng ở phía bên phải; tu bổ cửa giếng: đặt hai khối đá chẻ kích thước 40x100cm dày 20cm đặt qua mương làm lối đi qua; sân giếng bên trái rộng 23m2 lát đá cuội; tu bổ kết hợp tôn tạo lại đường xuống giếng dài 24,5m, rộng 2,25m bằng cách lát đá cuội. Ngoài ra, lắp đặt một bia di tích bằng đá khối có xẻ một mặt làm nhẵn kích thước cao khoảng 1,2m rộng khoảng 0,8m ghi tên giếng đặt ở đầu đường xuống giếng.

 

Một số kỹ thuật áp dụng trong tu bổ, tôn tạo giếng Búng, như: kỹ thuật xếp đá cuội theo địa hình của lối đi tự nhiên, kỹ thuật xếp đá chẻ khan không trùng mạch và kỹ thuật chọn lựa đá  mồ côi trong toàn vùng Gio An có đường kính 0,3 - 0,5m, có hai mặt tương đối phẳng.

2. Tu bổ di tích Cầu treo Bến Tắt

Cầu treo Bến Tắt là di tích thành phần thuộc di tích quốc gia đặc biệt “Đường Hồ Chí Minh - Đường Hồ Chí Minh” được công nhận theo Quyết định số 2383QĐ-TTg, ngày 09/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Cầu treo Bến Tắt được xây dựng từ năm 1974 nhằm phục vụ vận tải hàng hóa, vũ khí đạn dược đáp ứng kịp thời cho chiến dịch giải phóng miền Nam. Trải qua thời gian sử dụng, cầu treo Bến Tắt bị hư hại. Trong trận lũ năm 2005, Cầu treo Bến Tắt bị sập. Năm 2009, Cầu treo Bến Tắt được phục dựng. Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, hệ thống cáp, lan can, các cấu kiện bị rỉ rét. Năm 2020, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tu bổ lại cầu treo Bến Tắt theo Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 26/6/2020. Công tác tu bổ được bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 10-2020 hoàn thành.

Nội dung thực hiện tu bổ, gồm: tẩy rỉ kết cấu thép trụ cổng, thang sắt, thang cáp, gối cáp và hệ lan can, sơn lại 03 nước bằng sơn chống ăn mòn, sơn Hoa Việt. Phần ván lát hành lang: thay mới 134 tấm ván kích thước dài 74cm dày 5cm rộng trung bình 23cm gỗ nhóm 2 (lim), sơn 6 mặt ván 3 lớp.

3. Phục dựng một phần di tích Lao xá Quảng Trị thuộc di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị

Quá trình tu bổ Lao xá Quảng Trị (Ảnh: Quốc Phong)

Thực hiện Công văn số 248/UBND-VX ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bảo tồn, tôn tạo di tích Lao xá Quảng Trị, năm 2019, với kinh phí gần 90 triệu đồng từ nguồn đóng góp công đức, Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh đã triển khai thực hiện một số phần việc như nạo vét toàn bộ hành lang giữa hai dãy xà lim, gia cố chống đỡ trần xà lim bằng kết cấu thép hình, vệ sinh diệt cỏ dại xâm thực và đào thám sát nền móng của các xà lim bị bom đánh sập để có phương án tu bổ. Năm 2020, trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2019, đơn vị tiếp tục triển khai các phần việc còn lại gồm phục dựng 01 gian xà lim, cửa chính của lao xá, cửa buồng giam và bóc tách đất hạ nền xung quanh. Công tác phục dựng đạt kết quả tốt đã tái hiện đầy đủ kiến trúc và không gian Lao xá, góp phần tăng thêm giá trị đối với yếu tố gốc thuộc di tích quốc gia đặc biệt “Thành cổ Quảng Trị và những Địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972”.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ngô Quốc Phong

XEM THÊM VỀ TIN HOẠT ĐỘNG
Bàn giao di tích quốc gia Địa điểm trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam TỌA ĐÀM KHOA HỌC “LỄ HỘI ARIÊU PIING CỦA NGƯỜI TÀ ÔI/PA CÔ Ở QUẢNG TRỊ” KHẢO SÁT, THỰC HIỆN DẬP VĂN BIA, VĂN CHUÔNG HÁN - NÔM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC ĐÓN KHÁCH SAU MÙA DỊCH COVID -19 CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TẠI KHU DI TÍCH TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN BQL DI TÍCH QGĐB ĐÔI BỜ HIỀN LƯƠNG - BẾN HẢI HỔ TRỢ NHÂN DÂN KHÓ KHĂN DO LŨ LỤT KHÁNH THÀNH VÀ ĐÓN NHẬN BẰNG DI TÍCH CẤP TỈNH " KHU LƯU NIỆM THÀNH LẬP TRUNG ĐOÀN 6" Hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỷ tại Khu lưu niệm TBT Lê Duẩn. HOẠT ĐỘNG TRẠI HÈ “ VUI KHỎE AN TOÀN - HỌC NGÀN ĐIỀU HAY” LẬP HỒ SƠ XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH “ ĐỊA ĐIỂM LƯU NIỆM TRẬN ĐỊA SÚNG PHÒNG KHÔNG THÔN PHƯƠNG NGẠN” TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU VỚI CHỦ ĐỀ " TRƯỜNG SA, HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM - NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ". KHẢO SÁT DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA LĂNG MỘ TRẦN ĐÌNH ÂN/LĂNG LÂU Học tập, trải nghiệm tại bảo tàng. Phương pháp mới đưa lịch sử, địa lý địa phương vào trong học đường NGHIỆM THU BẢO DƯỠNG SÚNG, SƠN BOM ĐẠN TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ HOÀN THÀNH MÁI CHE BẢO VẬT QUỐC GIA TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ