Tin hoạt động
Học tập, trải nghiệm tại bảo tàng. Phương pháp mới đưa lịch sử, địa lý địa phương vào trong học đường

Cập nhật ngày: 4/25/2020 10:49:02 AM

Thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”. Nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa và các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Giáo viên môn lịch sử tại Quảng Trị học tập, tham quan Bảo tàng

Với mục tiêu đưa lịch sử, địa lý và văn hóa địa phương vào giảng dạy trong nhà trường học. thực hiện theo Đề án của Thủ tướng chính phủ.  Trong đợt tập huấn hè cho các giáo viên môn Lịch sử, Địa lý ở các trường TH, THCS và THPT trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị, Sở GDĐT Quảng Trị, kết hợp với Bảo tàng Quảng Trị đã tổ chức những buổi trải nghiệm tại Bảo tàng cho giáo viên nhằm mang đến những kiến thức bổ sung cho các bài giảng về lịch sử, địa lý và văn hóa địa phương.

Qua đó đưa những kiến thức sau khi trải nghiệm tại Bảo tàng vào trong các bài giảng dạy, đồng thời giáo viên đưa học sinh tới trải nghiệm trực tiếp tại Bảo tàng. Từ đó, giúp cho học sinh tiếp cận với lịch sử, địa lý địa phương một cách trực quan sinh động nhất. Hoạt động giao lưu giữa nhà trường, các em học sinh và những người làm công tác Bảo tàng ngày càng gần gũi và thắt chặt hơn. Qua đó, định hướng cho các em có những hành động thiết thực góp phần vào việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy những giá trị của di sản văn hóa địa phương, tích cực góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, giá trị văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Những bài học mà các em tự thu nhận được từ trải nghiệm thực tế chắc chắn sẽ đọng lâu trong trái tim các em. Giáo dục trải nghiệm di sản cũng là một cách tiếp cận mới để các em tự lĩnh hội kiến thức, đồng thời phát triển toàn diện nhân cách.

Tác giả: Hồ Khánh Tâm

XEM THÊM VỀ TIN HOẠT ĐỘNG
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024 TẬP HUẤN KIỂM KÊ, SƯU TẦM, TƯ LIỆU HOÁ DI SẢN VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO TỈNH SÊ KÔNG, NƯỚC CHDCND LÀO THĂM DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC VIẾNG THĂM DI TÍCH LỊCH SỬ TỈNH QUẢNG TRỊ NGHIỆM THU BẢO DƯỠNG SÚNG, SƠN BOM ĐẠN TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ HOÀN THÀNH MÁI CHE BẢO VẬT QUỐC GIA TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ NÂNG CẤP, CẢI TẠO BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ TRIỂN LÃM ẢNH KỶ NIỆM 45 NĂM LÃNH TỤ CUBA, FIDEL CASTRO THĂM VÙNG GIẢI PHÓNG QUẢNG TRỊ. TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU VỚI CHỦ ĐỀ "HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM - NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ".