Tin hoạt động
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Cập nhật ngày: 2/27/2024 8:27:42 AM

Chiều ngày 23/02/2024, tại Hội trường Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng Quảng Trị, lãnh đạo Trung tâm và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở đã phối hợp tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024, nhằm kiểm điểm Nghị quyết đề ra năm 2023, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2024.

ảnh Khánh Tâm

Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Lê Đức Thọ – Phó Giám đốc Trung tâm, toàn thể viên chức và người lao động thuộc Trung tâm. Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 02 đại biểu: ông Lê Đức Thọ – Phó Giám đốc Trung tâm; ông Ngô Quốc Phong - Chủ tịch Công đoàn – Trưởng phòng Tu bổ, Tôn tạo; và thư ký gồm 01 đại biểu: bà Nguyễn Thị Tố Hoài – Trưởng ban QL Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải.

ảnh Khánh Tâm

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2023. Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động thuộc Trung tâm, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2024. Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2024 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông  Lê Đức Thọ – Phó Giám đốc Trung tâm đề nghị toàn thể viên chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2024.

XEM THÊM VỀ TIN HOẠT ĐỘNG
TẬP HUẤN KIỂM KÊ, SƯU TẦM, TƯ LIỆU HOÁ DI SẢN VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO TỈNH SÊ KÔNG, NƯỚC CHDCND LÀO THĂM DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC VIẾNG THĂM DI TÍCH LỊCH SỬ TỈNH QUẢNG TRỊ ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO TỈNH CHAMPASAK, NƯỚC CHDCND LÀO THĂM DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC HỌP BÀN PHƯƠNG ÁN TRÙNG TU TÔN TẠO DI TÍCH QUỐC GIA ĐÌNH LÀNG HÀ THƯỢNG TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU CHỦ ĐỀ "TRƯỜNG SA, HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM - NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ" HOẠT ĐỘNG “NHUỘM XANH CẦU HIỀN LƯƠNG” LẦN THỨ 2 ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC  TRƯƠNG TẤN SANG VIẾNG THĂM DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ HỘI ĐỒNG DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA KHẢO SÁT CÁC DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT VÀ BẢO VẬT QUỐC GIA