Tin hoạt động
KHẢO SÁT, THỰC HIỆN DẬP VĂN BIA, VĂN CHUÔNG HÁN - NÔM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Cập nhật ngày: 6/15/2022 7:37:25 PM

          Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022, từ ngày 18-4 đến ngày 20-5-2022, Phòng Sưu tầm và Kiểm kê, Bảo quản tiến hành khảo sát, dập văn bia, văn chuông Hán - Nôm trên địa bàn các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng nhằm bảo tồn văn tự cổ, phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày.

    
                             Cán bộ nghiệp vụ Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh khảo sát văn bia Hán - Nôm tại làng Hà Tây, xã Triệu An (Ảnh TH)                              

Kết quả đã in dập văn khắc Hán - Nôm được 17 thác bản (15 thác bản văn bia; 01 thác bản văn chuông; 01 thác bản bản khoán ước). Tiêu biểu là:

- Tại địa bàn huyện Hải Lăng: Hai văn bia: Ngự chế quá Vĩnh Định hà đề của vua Minh Mạng và Quá Vĩnh Định hà cảm tác của vua Thiệu Trị (xã Hải Thiện); Bản khoán ước làng Phú Kinh (xã Hải Phong); Văn bia lăng mộ bà Chiêu phi Nguyễn Thị Ngọc Liên (xã Hải Sơn).

- Tại địa bàn huyện Gio Linh: Tứ công thần bia (xã Gio Châu); Văn bia tại Đình làng Hà Trung (thị trấn Gio Linh).

- Tại địa bàn huyện Triệu Phong: Văn bia lăng mộ bà họ Trần - vợ của Thứ đội trưởng người làng Hà Tây (xã Triệu An); Văn bia tại chùa Hồng Khê ( xã Triệu Long).

 Cán bộ nghiệp vụ Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh tiến hành dập văn bia tại xóm Cồn Đống làng Câu Hoan, xã Hải Thiện (Ảnh TH)

Có thể nói, đây là hệ thống tư liệu được khắc trên chất liệu đá và chất liệu gỗ với nhiều hình dạng, kích thước và nội dung khác nhau. Những hiện vật này chứa đựng nhiều thông tin quan trọng về lịch sử - văn hóa mà thông qua đó, các nhà nghiên cứu có thể hiểu thêm về lịch sử hình thành một vùng đất, công lao của một số danh nhân đối với lịch sử của dân tộc, phong tục, tín ngưỡng của một cộng đồng dân cư...

Sau khi khảo sát, chụp ảnh, dập văn bia, văn chuông Hán - Nôm sẽ tiến hành dịch thuật, thống kê tài liệu, xác định đúng nội dung giá trị để mọi người biết, quý trọng, gìn giữ và phát huy giá trị di sản ngôn ngữ. Đây cũng là cơ sở để lập hồ sơ khoa học, hồ sơ pháp lý tại các di tích phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đối với những di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./. 

                                                                                                                                                          Lê Thị Thúy Hằng

XEM THÊM VỀ TIN HOẠT ĐỘNG
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024 TẬP HUẤN KIỂM KÊ, SƯU TẦM, TƯ LIỆU HOÁ DI SẢN VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO TỈNH SÊ KÔNG, NƯỚC CHDCND LÀO THĂM DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC VIẾNG THĂM DI TÍCH LỊCH SỬ TỈNH QUẢNG TRỊ DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC ĐÓN KHÁCH SAU MÙA DỊCH COVID -19 CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TẠI KHU DI TÍCH TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ BẢO TÀNG TỈNH LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022 – 2024 Đoàn viên, thanh niên tổ chức viếng, dâng hoa, dâng hương và lao động vệ sinh tại Nhà lưu niệm TBT Lê Duẩn TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU VỚI CHỦ ĐỀ "TRƯỜNG SA, HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM - NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ". HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU DSVHPVT LỄ HỘI A RIÊU PING CỦA NGƯỜI TÀ ÔI TẠI QUẢNG TRỊ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ BÃO SỐ 5 CỦA BQL DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ NHẬN DIỆN CẤU TRÚC - KỸ THUẬT GIẾNG CỔ AN KHÊ (HẢI THÁI, GIO LINH)