Tin tổng hợp
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Cập nhật ngày: 3/22/2023 6:54:24 PM

Quy chế, Nội quy thi tuyển, xét tuyển Viên chức theo quy định tại Thông tư số 06/2020/TT - BNV ngày 02/12/2020

https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=201896

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-6-2020-TT-BNV-Quy-che-to-chuc-thi-tuyen-xet-tuyen-cong-chuc-vien-chuc-458640.aspx 

 

XEM THÊM VỀ TIN TỔNG HỢP
ĐOÀN LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG TRỊ DÂNG HƯƠNG, TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ TẠI DI TÍCH QUỐC GIA THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ THÔNG BÁO VỀ NỘI DUNG ÔN TẬP VÀ PHỎNG VẤN TẠI KỲ TUYỂN DỤNG VC NĂM 2022 Tái hiện “Lễ hội Mừng lúa mới” của đồng bào dân tộc Vân Kiều tại huyện Hướng Hóa LỄ RƯỚC VÀ AN VỊ TƯỢNG ĐỒNG TRÀ LIÊN QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM PHÍ VÀ LỆ PHỊ THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ THEO NGHỊ QUYẾT 11/2022/NQ-HĐND NGÀY 15/4/2022 Hoàn trả mặt bằng cho di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Mũi Si bị xâm phạm Điều chỉnh phạm vi, quy mô, nội dung Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương du lịch biển đảo Quảng Trị-2021 Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông và khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 Các bậc học trở lại học tập từ ngày 4/5/2020 Lãnh đạo UBND tỉnh, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực cảng cá Nam Cửa Việt Điểm tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (từ 30/3 – 5/4/2020)