Tin hoạt động
TỌA ĐÀM KHOA HỌC “LỄ HỘI ARIÊU PIING CỦA NGƯỜI TÀ ÔI/PA CÔ Ở QUẢNG TRỊ”

Cập nhật ngày: 7/19/2022 9:27:04 AM

Ngày 15/7/2022, Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng Quảng Trị phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đakrông, huyện Hướng Hóa tổ chức Tọa đàm khoa học xây dựng Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội A Riêu Piing của người Tà ôi/Pa cô ở Quảng Trị” tại thị trấn Krôngklang - Đakrông.

Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể truyền thống tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2030;

Thực hiện kế hoạch của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ năm 2021 - 2030 hoàn thành 02 hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Năm 2021, Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh đã chọn Lễ hội Ariêu piing của người Tà Ôi/Pa Cô để nghiên cứu và lập hồ sơ đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Và cũng trong thời gian này, Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh đã tiến hành điều tra, khảo sát, nghiên cứu tổng thể về quá trình ra đời, tồn tại và lưu truyền qua nhiều thế hệ của lễ hội Ariêu piing trong các làng/bản của người Tà Ôi/PaCô trên địa bàn hai huyện Hướng Hóa và Đakrông, nhằm mục đích: Sưu tầm tư liệu, điền dã về lễ hội Ariêu piing; xác định địa phương nơi di sản văn hoá phi vật thể đang tồn tại; xác định chủ thể văn hóa; xác định khả năng duy trì, nguy cơ, nguyên nhân mai một của di sản văn hóa phi vật thể; xác định giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và vai trò của di sản văn hóa phi vật thể đối với đời sống cộng đồng hiện nay.

Từ kết quả của đợt điều tra nghiên cứu năm 2021. Năm 2022, Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh đã có kế hoạch hoàn thiện hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Ariêu piing của người Tà Ôi/Pa Cô trên địa bàn Quảng Trị”.

Trong kế hoạch thực hiện thì Tọa đàm khoa học về lễ hội Ariêu Piing là một phần rất quan trọng, tại Tọa đàm đã tập hợp các bài Tham luận của các nhà nghiên cứu, của các nghệ nhân đang nắm giữ di sản để làm rõ các vấn đề về “Di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Ariêu Ping người Pacô ở Quảng Trị” từ các Tham luận và thảo luận tại Tọa đàm nhằm xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội A Riêu Piing.

 

 

Thông qua tọa đàm này là nguồn tư liệu quý, phản ánh được giá trị lịch sử văn hóa, khoa học của lễ hội A Riêu Piing để từ đó, tổng hợp hoàn thiện hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Ariêu Ping của người Pa Cô ở Quảng Trị, làm cơ sở để đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

                                                                                                                                                                Hồ Khánh Tâm

XEM THÊM VỀ TIN HOẠT ĐỘNG
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024 TẬP HUẤN KIỂM KÊ, SƯU TẦM, TƯ LIỆU HOÁ DI SẢN VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO TỈNH SÊ KÔNG, NƯỚC CHDCND LÀO THĂM DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC VIẾNG THĂM DI TÍCH LỊCH SỬ TỈNH QUẢNG TRỊ KHẢO SÁT, THỰC HIỆN DẬP VĂN BIA, VĂN CHUÔNG HÁN - NÔM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC ĐÓN KHÁCH SAU MÙA DỊCH COVID -19 CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TẠI KHU DI TÍCH TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ BẢO TÀNG TỈNH LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022 – 2024 Đoàn viên, thanh niên tổ chức viếng, dâng hoa, dâng hương và lao động vệ sinh tại Nhà lưu niệm TBT Lê Duẩn TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU VỚI CHỦ ĐỀ "TRƯỜNG SA, HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM - NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ". HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU DSVHPVT LỄ HỘI A RIÊU PING CỦA NGƯỜI TÀ ÔI TẠI QUẢNG TRỊ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ BÃO SỐ 5 CỦA BQL DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC