Tin hoạt động
TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU VỚI CHỦ ĐỀ " TRƯỜNG SA, HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM - NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ".

Cập nhật ngày: 7/2/2020 9:46:02 AM

Trong ba ngày, từ 1 đến 3/7/2020 Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch; Sở Thông tin, Truyền thông phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin Huyện.

Triển lãm trưng bày rất nhiều tư liệu tiêu biểu trong hàng vạn trang tư liệu, thư tịch cổ Việt Nam được viết bằng chữ Hán và chữ Nôm. Những văn bản Hán nôm này có niên đại từ thế kỷ XVI cho đến đầu thế kỷ XX. Đây là các văn bản được trích ra từ các bộ chính sử của triều đình nhà Lê, Trịnh ở Đàng ngoài, triều đình các chúa Nguyễn ở Đàng trong, triều đình Tây Sơn, triều đình nhà Nguyễn. Trưng bày các tờ châu bản bằng chữ Hán và 2 tờ Châu bản viết bằng chữ Việt về khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài ra Ban tổ chức còn sử dụng các công trình nghiên cứu của các học giả Nho giáo đương thời như: Lê Quý Đôn, Đỗ Bá, Phan Huy Chú, Nguyễn Thông… Tất cả những tài liệu này đều liên quan đến quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển đảo Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX; các bản đồ và các atlas liên quan đến chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; hình ảnh tư liệu về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam qua các thời kỳ; hình ảnh về công cuộc thực thi chủ quyền và đấu tranh “Bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa”; hình ảnh về đời sống, sinh hoạt của quân và dân ở huyện đảo Trường Sa.

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên do Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch, Sở Thông tin, Truyền thông phối hợp cùng các địa phương tổ chức. Hướng Hóa là huyện thứ 6 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thông qua triển lãm, trưng bày, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, nhân dân huyện Hướng Hóa nói riêng và nhân dân Quảng Trị nói chung về các bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tổ chức, quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển một cách hiệu quả, bền vững.

                                                                                                                                                                                                               Tin, ảnh: Khánh Tâm

XEM THÊM VỀ TIN HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU DSVHPVT LỄ HỘI A RIÊU PING CỦA NGƯỜI TÀ ÔI TẠI QUẢNG TRỊ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ BÃO SỐ 5 CỦA BQL DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ NHẬN DIỆN CẤU TRÚC - KỸ THUẬT GIẾNG CỔ AN KHÊ (HẢI THÁI, GIO LINH) Báo cáo, Tờ trình, Kế hoạch về hồ sơ di tích giếng cổ vùng Quảng Trị KHẢO SÁT DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA LĂNG MỘ TRẦN ĐÌNH ÂN/LĂNG LÂU Học tập, trải nghiệm tại bảo tàng. Phương pháp mới đưa lịch sử, địa lý địa phương vào trong học đường NGHIỆM THU BẢO DƯỠNG SÚNG, SƠN BOM ĐẠN TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ HOÀN THÀNH MÁI CHE BẢO VẬT QUỐC GIA TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ NÂNG CẤP, CẢI TẠO BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ TRIỂN LÃM ẢNH KỶ NIỆM 45 NĂM LÃNH TỤ CUBA, FIDEL CASTRO THĂM VÙNG GIẢI PHÓNG QUẢNG TRỊ. TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU VỚI CHỦ ĐỀ "HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM - NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ".