Tin hoạt động
TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU VỚI CHỦ ĐỀ "TRƯỜNG SA, HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM - NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ".

Cập nhật ngày: 3/18/2022 8:28:29 AM

Trong năm ngày, từ 18 đến 22/3/2022 Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch; Sở Thông tin, Truyền thông phối hợp với UBND huyện Cam Lộ tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin Huyện.

Nằm trong chuổi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương Cam Lộ (2/4/1972 – 2/4/2022), từ 18 đến 22/3/2022, Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch; Sở Thông tin, Truyền thông phối hợp với UBND huyện Cam Lộ tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin Huyện. Triển lãm trưng bày rất nhiều tư liệu tiêu biểu trong hàng vạn trang tư liệu, thư tịch cổ Việt Nam được viết bằng chữ Hán và chữ Nôm. Những văn bản Hán nôm này có niên đại từ thế kỷ XVI cho đến đầu thế kỷ XX. Đây là các văn bản được trích ra từ các bộ chính sử của triều đình nhà Lê, Trịnh ở Đàng ngoài, triều đình các chúa Nguyễn ở Đàng trong, triều đình Tây Sơn, triều đình nhà Nguyễn. Trưng bày các tờ châu bản bằng chữ Hán và 2 tờ Châu bản viết bằng chữ Việt về khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài ra Ban tổ chức còn sử dụng các công trình nghiên cứu của các học giả Nho giáo đương thời như: Lê Quý Đôn, Đỗ Bá, Phan Huy Chú, Nguyễn Thông… Tất cả những tài liệu này đều liên quan đến quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển đảo Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX; các bản đồ và các atlas liên quan đến chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; hình ảnh tư liệu về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam qua các thời kỳ; hình ảnh về công cuộc thực thi chủ quyền và đấu tranh “Bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa”; hình ảnh về đời sống, sinh hoạt của quân và dân ở huyện đảo Trường Sa.

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên do Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch, Sở Thông tin, Truyền thông phối hợp cùng các địa phương tổ chức. Cam Lộ là huyện thứ 8 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thông qua triển lãm, trưng bày, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, nhân dân huyện Cam Lộ nói riêng và nhân dân Quảng Trị nói chung về các bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tổ chức, quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển một cách hiệu quả, bền vững.

                                                                                                                                                    Tin và bài: Khánh Tâm

XEM THÊM VỀ TIN HOẠT ĐỘNG
CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ BẢO TÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN, LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2023- 2028. KHAI MẠC TRƯNG BÀY VÀ TRÌNH DIỄN “LỄ MỪNG CƠM MỚI” CỦA ĐỒNG BÀO BRU – VÂN KIỀU Ở QUẢNG BÌNH VÀ QUẢNG TRỊ NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ DI SẢN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA, NGHIÊN CỨU VĂN HÓA KHẢO CỔ TẠI ĐỊA BÀN CÁC XÃ PHÍA BẮC HUYỆN VĨNH LINH CHI BỘ TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ BẢO TÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2022- 2025. HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU DSVHPVT LỄ HỘI A RIÊU PING CỦA NGƯỜI TÀ ÔI TẠI QUẢNG TRỊ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ BÃO SỐ 5 CỦA BQL DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ NHẬN DIỆN CẤU TRÚC - KỸ THUẬT GIẾNG CỔ AN KHÊ (HẢI THÁI, GIO LINH) Báo cáo, Tờ trình, Kế hoạch về hồ sơ di tích giếng cổ vùng Quảng Trị LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ BẢO TÀNG TRONG THÁNG THANH NIÊN 2021 HOẠT ĐỘNG TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH NĂM 2020 BQL DI TÍCH QGĐB ĐÔI BỜ HIỀN LƯƠNG - BẾN HẢI HỔ TRỢ NHÂN DÂN KHÓ KHĂN DO LŨ LỤT