TIN TỨC
CHI BỘ TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ BẢO TÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2022- 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐUS ngày 13/4/2022 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2022 – 2025...

BÀN GIAO DI TÍCH QUỐC GIA ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG LÂM THỜI CỘNG HÒA MIỀN NAM VIỆT NAM

Chiều ngày 14-7-2022, tại di tích quốc gia Địa điểm trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Cam Lộ, Trung tâm Quản...

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “LỄ HỘI ARIÊU PIING CỦA NGƯỜI TÀ ÔI/PA CÔ Ở QUẢNG TRỊ”

Ngày15/7/2022, Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng Quảng Trị phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đakrông, huyệnHướng Hóa tổ chức Tọa đàm khoa học xây...

KHẢO SÁT, THỰC HIỆN DẬP VĂN BIA, VĂN CHUÔNG HÁN - NÔM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022, từ ngày 18-4 đến ngày 20-5-2022, Phòng Sưu tầm và Kiểm kê, Bảo quản tiến hành khảo sát, dập văn bia, văn chuông Hán - Nôm trên địa...

DI TÍCH ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC ĐÓN KHÁCH SAU MÙA DỊCH COVID -19

Địa đạo Vịnh Mốc là di tích tiêu biểu nằm trong cụm di tích “Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh” được Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích Quốc gia đặc biệt theo...

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM PHÍ VÀ LỆ PHỊ THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ THEO NGHỊ QUYẾT 11/2022/NQ-HĐND NGÀY 15/4/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-13-2022-NQ-HDND-muc-thu-khoan-phi-va-le-phi-thuoc-Hoi-dong-nhan-dan-Quang-Tri-512691.aspx ...

CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TẠI KHU DI TÍCH TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN

Trong chuổi các hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2022) và hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Triệu Phong (29/4/1972-29/4/2022), 50 ngày giải...

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ BẢO TÀNG TỈNH LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022 – 2024

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ BẢO TÀNG TỈNH LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022 – 2024 Trong khuôn khổ tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Chi đoàn Trung...

ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TỔ CHỨC VIẾNG, DÂNG HOA, DÂNG HƯƠNG VÀ LAO ĐỘNG VỆ SINH TẠI NHÀ LƯU NIỆM TBT LÊ DUẨN

Hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày sinh TBT Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2022). 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM(26/3/1931-26/3/2022), hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022. Đoàn viên, thanh...

TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU VỚI CHỦ ĐỀ "TRƯỜNG SA, HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM - NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ".

Trong năm ngày, từ 18 đến 22/3/2022 Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch; SởThông tin, Truyền thông phối hợp với UBND huyện Cam Lộ tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề...