TIN TỨC
HOẠT ĐỘNG SƯU TẦM HIỆN VẬT NĂM 2022

Sưu tầm hiện vật là một trong những nhiệm vụ chuyên môn rất quan trọng của đơn vị, là hoạt động thường xuyên, liên tục và lâu dài. Qua đó, góp phần vào sự nghiệp bảo tồn...

CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ BẢO TÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN, LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2023- 2028.

Ngày 29 tháng 11 năm 2022 tại hội trường Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Quản...

KHAI MẠC TRƯNG BÀY VÀ TRÌNH DIỄN “LỄ MỪNG CƠM MỚI” CỦA ĐỒNG BÀO BRU – VÂN KIỀU Ở QUẢNG BÌNH VÀ QUẢNG TRỊ

Ngày 20/11, tại Nhà trưng bày Bảo tàng Quảng Trị, Cục Di sản Văn hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị; UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức khai mạc Trưng bày...

TÁI HIỆN “LỄ HỘI MỪNG LÚA MỚI” CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VÂN KIỀU TẠI HUYỆN HƯỚNG HÓA

Ngày 28/10/2022 tại Khu du lịch sinh thái thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng (Hướng Hoá, Quảng Trị), Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa đã tổ chức...

HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA, NGHIÊN CỨU VĂN HÓA KHẢO CỔ TẠI ĐỊA BÀN CÁC XÃ PHÍA BẮC HUYỆN VĨNH LINH

Trên cơ sở những phát hiện, nghiên cứu văn hóa, khảo cổ học trong khu vực những năm trước đây và thực hiện kế hoạch hoạt động nghiệp vụ năm 2022 của Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo...

NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ DI SẢN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thực hiện dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia...

LỄ RƯỚC VÀ AN VỊ TƯỢNG ĐỒNG TRÀ LIÊN

Sáng 10-10-2022, tại di tích Quốc gia "Các địa điểm liên quan đến dinh Chúa Nguyễn (1558 - 1626)" thuộc làng Trà Liên, xã Triệu Giang, chính quyền và nhân...

CHI BỘ TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ BẢO TÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2022- 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐUS ngày 13/4/2022 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2022 – 2025...

BÀN GIAO DI TÍCH QUỐC GIA ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG LÂM THỜI CỘNG HÒA MIỀN NAM VIỆT NAM

Chiều ngày 14-7-2022, tại di tích quốc gia Địa điểm trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Cam Lộ, Trung tâm Quản...

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “LỄ HỘI ARIÊU PIING CỦA NGƯỜI TÀ ÔI/PA CÔ Ở QUẢNG TRỊ”

Ngày15/7/2022, Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng Quảng Trị phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đakrông, huyệnHướng Hóa tổ chức Tọa đàm khoa học xây...