TIN TỨC
NGHIỆM THU BẢO DƯỠNG SÚNG, SƠN BOM ĐẠN TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ

Ngày 23/7/2018 Bảo tàng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tiến hành nghiệm thu việc bảo dưỡng, sơn các loại súng và bom đạn là hiện vật Bảo tàng được trưng...

HOÀN THÀNH MÁI CHE BẢO VẬT QUỐC GIA TẠI BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo và chủ trương của UBND tỉnh Quảng Trị, Sở VHTT & DL về việc bảo vệ, gìn giử hai bảo vật Quốc gia: Phù điêu Trà Liên 1 và Phù điêu Trà Liên 2...

NÂNG CẤP, CẢI TẠO BẢO TÀNG QUẢNG TRỊ

Ngày 01-09-2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp Bảo tàng Quảng Trị với tổng mức đầu tư 3,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách...

TRIỂN LÃM ẢNH KỶ NIỆM 45 NĂM LÃNH TỤ CUBA, FIDEL CASTRO THĂM VÙNG GIẢI PHÓNG QUẢNG TRỊ.

Nằm trong chuỗi sự kiện chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm vùng giảiphóng miền Nam Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Trị (9/1973 – 9/2018). Thông tấn xã Việt Nam, phối hợp với UBND tỉnh...

TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU VỚI CHỦ ĐỀ "HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM - NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ".

Trong bốn ngày, từ 2 đến 5/7/2018 Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch; Sở Thông tin, Truyền thông phối hợp với UBND huyện Triệu Phong tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Ho...